Οι πιέσεις τροχαλίας τρικεφάλων είναι μια σπουδαία κίνηση για να στοχεύσουμε στην πλάγια κεφαλή των τρικεφάλων. Κρατάτε τους αγκώνες όσο γίνεται πιο κοντά στον κορμό σας κατα την κίνηση.