Για να βελτιώσουμε το τριγωνικό σχήμα του σώματος μας, προτιμάμε έλξεις ανοικτής λαβής στο μονόζυγο ή έλξεις ανοικτής λαβής καθώς και κοπηλατικές ανοικτής λαβής στην τροχαλία.