dumbbell-lateral-raises-1 dumbbell-lateral-raises-2Οι πλάγιες ανυψώσεις αλτήρων απο τους γοφούς κάνει κατα πολύ πιο καλή απομόνωση στους πλάγιους δελτοιδείς, διότι μας βοθάει να μήν “κλέβουμε” ενώνοντας τα χέρια μπροστά μας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και μεγάλη ένταση στους ώμους και αποφεύγουμε και τυχόν τραυματισμούς.