Επειδή σε προπονήσεις του CrossFit μπορεί να συναντήσουμε γενικά τον όρο “Pood” όσων αφορά τα Kettlebells, παρακάτω εξηγούμε τί είναι κα πως μεταφράζονται.

Στην Ρωσία τα Kettlebells μετρώνται σε Poods. Παραδοσιακά τα περισσότερα Kettlebells έρχονται σε βάρος ενός (1) Pood (16Κιλά) , 1.5 pood (24 KG) και σε 2 pood (32 KG).

Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας με τις αντιστοιχίες των Kettlebells σε pounds, Κιλά και σε Pood.

Μεγέθη Kettlebell  Πίνακας Μετατροπής
Pounds Κιλά Poods
9 4 .25
13 6 .4
26 12 .7
35 16 1
44 20 1.2
53 24 1.5
62 28 1.7
70 32 2
80 36 2.2
88 40 2.4
106 48 3