Αποποίηση Ευθυνών

Στο περιεχόμενο του ιστοτόπου περιλαμβάνονται πληροφορίες και προτάσεις που αφορούν την υγεία, τη γυμναστική με βάρη, τη διατροφή και τα συμπληρώματα διατροφής. Οι πληροφορίες που θα βρείτε στο διαδικτυακό μας τόπο έχουν αποκλειστικά γενικό ενδεικτικό χαρακτήρα και αποτελούν προσωπική γνώμη του εκάστοτε συντάκτη, και όπως συμβαίνει με όλες τις πηγές μη επιστημονικής πληροφόρησης, ο δικτυακός τόπος muscles.gr δεν παρέχει εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές.

Επομένως, καμία απόφαση ή πρακτική γύρω από την υγεία σας δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στις πληροφορίες που θα βρείτε στον τόπο μας, εκτός αν επιβεβαιωθεί από τον προσωπικό σας γιατρό ή αθλίατρο σας ή τον προσωπικό σας φυσικοθεραπευτή.

Πρωτού δοκιμάσετε οτιδήποτε από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να έχετε την συγκατάθεση του γιατρού/αθλιάτρου σας ή και του γονέα σας εάν είστε ανήλικοι.

Το Muscles.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη ή παρενέργεια που θα προκληθεί, έμμεσα ή άμεσα, σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού της τόπου ως πηγής πληροφοριών, ιδεών και ενημέρωσης.

Τα κείμενα, οι ηχητικές πληροφορίες και τα άλλα στοιχεία που συνθέτουν το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρχικών συγγραφέων ή δημιουργών τους, ακόμη και όταν είναι μεταφρασμένα, η συντομευμένα. Επίσης τα κείμενα που συνθέτουν το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου υπογράφονται κατα άρθρο απο τον συγγραφέα ή αναφέρονται στην ιστοσελίδα απο την οποία πηγάζουν.

Η επίσκεψη, επιλογή και η χρήση των στοιχείων και πληροφοριών του δικτυακού τόπου muscles.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Η αποκλειστική αυτή ευθύνη εκτείνεται σε όλες τις έμμεσες ή άμεσες συνέπειες που πιθανόν θα προκύψουν από τη χρήση του τόπου.

Medical Disclaimer

The material in the muscles.gr website is provided for informational purposes only and is not intended as medical advice.

The information contained in this website should not be used to diagnose or treat any illness, metabolic disorder, disease or health problem.

Always consult your physician or health care provider before beginning any nutrition or exercise program.

Use of the programs, advice, and information contained in this website is at the sole choice and risk of the reader.