Διατροφή

Αμινοξέα

Τα αμινοξέα είναι οργανικές ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους μια ρίζα αμίνης και μια ρίζα καρβοξυλίου. Το κύριο συστατικό τους είναι το άζωτο, το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την…
Περισσότερα »
Διατροφή

Ο Ρόλος των Συμπληρωμάτων Διατροφής στην Ανάπτυξη της Μυϊκής Μάζας

Ο όρος "συμπλήρωμα" χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα διατροφικό στοιχείο ή συνδυασμούς στοιχείων, χωρίς φαρμακευτικές προσθήκες. Σύμφωνα με την αμερικάνικη νομοθεσία (DSHEA 1994, Dietary Supplement Health and Education Act of…
Περισσότερα »
12